Bác Nguyễn Hữu Tài Chủ Tịch Hiệp Hội chè Việt Nam

Chia sẻ cùng Trà An Nam,hiện nay chè trộn phụ gia, hoá chất chỉ là cá biệt của một số lò mini, không có vùng nguyên liệu,những người làm chè có tâm, có tầm, cần chung tay làm cho người tiêu dùng hiểu rõ

Tin Liên Quan