Bác Đặng Văn Vĩnh Cục chế biến Bộ Nông Nghiệp

Chia sẻ cùng Trà An Nam cốt tử để phát triển chè Việt xuất khẩu và nội tiêu là phải kiểm soát an toàn thực phẩm,ai làm được sản phẩm chè ổn định chất lượng và an toàn người đó sẽ thành công !

Tin Liên Quan